ביצוע תשלום במערכת התשלומים המאובטחת של האפליקציה myPages